panerai watches replicas Basisschool de Adelaar

Op de Adelaar hebben we 3 belangrijke kernwaarden: Ontmoeting, gelijkwaardigheid en vrijheid.

8,3

is het rapportcijfer dat de leerlingen ons geven.

5

jaargroepen heeft de school.

40

schoolweken doen wij aan talentontwikkeling.

2

schildpadden wonen in de klas van meester Andre.

Onze school

Waarom kies je voor onze school?

 • Om je kind kennis te laten maken met de wereld
 • Om je kind voor te bereiden op de maatschappij
 • Omdat je voor een moderne en eigentijdse opvoeding kiest
 • Om nieuwsgierigheid naar de ander te stimuleren
 • Omdat je gelooft in elkaar en in vooruitkijken

Voor wie is onze school?

 • Voor kinderen van ouders die open en nieuwsgierig naar de wereld zijn
 • Voor kinderen van ouders die de wereld liever in kleur(en) zien
 • Voor kinderen van ouders die geloven in moderne normen en waarden
 • Voor kinderen van ouders die graag vooruitkijken
 • Voor kinderen van ouders die geloven in de kracht van samen leren

Ontdek Allure

Langskomen op een school is eenvoudig. Ontdek hoe je je kunt aanmelden voor een kennismakingsafspraak.

Stap 1: Meld je aan via onderstaand formulier
Stap 2: Bevestiging in jouw mailbox
Stap 3: Ontmoeting op de basisschool

Ouderbetrokkenheid

Op de Adelaar werken we samen met ouders en zijn we ook samen verantwoordelijk. Ouders informeren zich over onze visie op onderwijs en onze werkwijze. Zij staan hier achter als ze hun kind op onze school inschrijven. Ze blijven op de hoogte van de ontwikkelingen van onze school via de nieuwsbrieven die maandelijks verschijnen.
Ouders zijn van harte welkom op onze school om te kijken in de klas of om te praten met de leerkracht.

Ouderraad

De OuderRaad (OR) is een afvaardiging van ouders en een teamlid die zich bezig houden met de voorbereiding van diverse activiteiten op school. Bijvoorbeeld: sportdag, schoolreisjes, Sinterklaas etc. Er zijn minimaal twee OR-leden betrokken bij de organisatie van een activiteit. Verder beheert en int de OR de vrijwillige ouderbijdrage.
De OR komt zes keer per jaar bijeen om te vergaderen.

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschaps Raad (MR) is een inspraakorgaan door het ministerie ingesteld, met wettelijke bevoegdheden. De MR toetst het beleid dat voorgesteld en uitgevoerd wordt door het schoolbestuur ofwel Allure en heeft - afhankelijk van het onderwerp - instemmings- of adviesrecht. De vergaderingen zijn in beginsel openbaar voor de teamleden en alle ouders/verzorgers van onze leerlingen.

 • 'Wij werken goed samen'

Onze groepen

Een overzicht van onze groepen

Groep 1-2

Groep 1/2A

maandag: Sylvia

dinsdag: Sylvia

woensdag: Paula 

donderdag: Paula

vrijdag: Paula

 

Groep 1/2B

Maandag: Daisy

Dinsdag: Daisy

Woensdag: Daisy

Donderdag: Daisy

Vrijdag: Daisy

Spelen, de wereld om je heen ontdekken en je ontwikkelen in samenwerking met andere kinderen; dat is hoe we dit schooljaar met elkaar gaan vormgeven.

We werken vanuit aansprekende thema's van de Kleuteruniversiteit. Werken en leren vanuit prentenboeken staat hierbij centraal.
Op ons fijne kleuterplein spelen we elke dag buiten. Twee keer in de week gaan we naar de echte gymzaal voor een gymles van een vakleerkracht. We zingen en dansen met de leukste kleuterliedjes van 123Zing en we maken een begin met Engelse woordenschat. Kortom, er komt van alles aan bod!

We kijken uit naar een fantastisch nieuw schooljaar!

 

 

 

Groep 3-4

 

Maandag t/m woensdag: Annarens.

Vrijdag: Elly.

Donderdag: ongeveer om de week Elly of Annarens.

Op woensdag is er extra ondersteuning van juf Sylvia.

In groep 3/4 zitten dit jaar 22 kinderen.

In groep 3 zitten 11 kinderen en in groep 4 zitten ook 11 kinderen.

 

In groep 3/4 werken we veelal volgens EDI (Expliciete Directe Instructie). Het wisbordje is hierbij een heel belangrijk item.

O.a. vertrouwen, structuur, veiligheid, samenwerken en zelfstandigheid zijn dingen die we in groep 3/4 belangrijk vinden.

 

We maken er samen weer een leerzaam en gezellig jaar van.Groep 4-5

Op maandag, dinsdag en woensdag staat juf Chantal voor de groep en op donderdag en vrijdag juf Sonja. Zij wordt tijdelijk vervangen door juf Danique.

Tarja ondersteunt 4 ochtenden in de week de groep als onderwijsassistent.

In groep 4/5 besteden we naast goed taal-, spelling- en rekenonderwijs ook veel tijd aan het welbevinden van de kinderen.

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen goed in hun vel zitten en dat de sfeer in de groep goed is.

De eerste weken van het schooljaar doen we daarom veel leuke groepsvormende opdrachten waarmee de kinderen elkaar goed leren kennen en we de basis leggen voor de rest van het schooljaar.

Groep 6

Dit jaar mag ik lesgeven aan groep 6, een ontzettend leuk cluppie.

Ik sta vier dagen voor de groep en op vrijdag neemt meester Jimmy het van mij over.

We hebben nu al veel geleerd, over bacteriën en schimmels, over kommagetallen bij elkaar optellen en hebben wij allemaal een brief gestuurd naar onze ouders én ook een brief terug gekregen. Hoe leuk is het om post te krijgen op school?

Elke donderdagmiddag hebben wij een theekransje. Onder het genot van een kopje thee bespreken wij allerlei zaken zoals het verschil tussen pesten en plagen, hoe wij fijn samen kunnen werken en over normen en waarden.

Wij maken er met z'n allen een ontzettend leuk jaar van!

 

Groep 7

Dit jaar hebben we het geluk met een enthousiaste en energieke groep kinderen van 14 kinderen onze groep 7 te mogen vullen.

En er zijn niet alleen kinderen. Nee, er is ook nog een meester Andre, een schilpad Stefanie en er zijn een heleboel vissen. Daar zorgen we met z'n allen goed voor.

Net zoals we voor elkaar zorgen. Soms is dat weleens lastig, maar daar kunnen we dit schooljaar veel in leren. Het belangrijkst is de goede sfeer, want dan ga je tevreden en blij naar school én leer je het meest.

Dus wisselen we de breuken, verhalen, geschiedenis en spelling af met een spelletje, gymles of ons unieke handarbeidcircuit.

Het is/wordt een schitterend jaar!!!

Groep 8

Groep 8 krijgt dit schooljaar op maandag en dinsdag les van juf Levonne. Op woesdag/donderdag en vrijdag staat juf Annet voor de groep. De groep bestaat uit 12 kinderen. We gaan er dit jaar hard tegenaan, zodat de kinderen goed voorbereid worden voor het Voortgezet onderwijs. Ook is groep 8 altijd een heel speciaal jaar met o.a. kamp, de musical en nog veel meer. We gaan er echt een super jaar van maken met z`n allen. We gaan ervoor!!!