Op OBS De Adelaar staat het opdoen van kennis centraal en zelfkennis vormt daarbij een belangrijk bestanddeel. Ons onderwijs geeft leerlingen de kans om actief lerend en creatief bezig te zijn.

Lees meer

Over ons

Op de Adelaar werken we gericht aan de brede ontwikkeling. Leerlingen leren hun talenten en interesses ontdekken en ontwikkelen. Ieder talent telt!

Na acht jaar Adelaar vliegen onze leerlingen vol zelfvertrouwen uit en hebben zij voldoende (zelf)kennis om zich te bewegen in de toekomstige wereld

Schooltijden

maandag: 8.30 - 14.30 uur

dinsdag: 8.30 - 14.30 uur

woensdag: 8.30 - 12.15 uur

donderdag: 8.30 - 14.30 uur

vrijdag: 8.30 - 12.00 / 14.30 uur

 

We werken met een continurooster.

De leerlingen hebben op een lange dag twee pauzes.

De pauzes zijn altijd onder begeleiding van een leerkracht.

Tijdens de pauzes wordt gegeten en gedronken en buiten gespeeld.Ons onderwijs

De Adelaar is een openbare basisschool waar we heel bewust bezig zijn met leren.
Eigenaarschap vinden we belangrijk, omdat je je dan verantwoordelijk voelt voor de dingen die je doet en leert. Zo groeien onze leerlingen op tot zelfverzekerde kinderen die weten wat ze willen en kunnen en zijn zij in staat verbinding te maken met zichzelf en de ander.

Zelfbewust leren

De leerlingen zijn zich bewust van wat ze leren, hoe ze leren en wie ze willen zijn. De leerlingen zijn mede-eigenaar van het leerproces. 

Lees meer

Rots en Water

Rots en Water richt zich op de positieve ontwikkeling van sociale en emotionele competenties, het voorkomen en aanpakken van pesten en het vergroot de weerbaarheid van het kind. 

Talentontwikkeling

We leren onze leerlingen hun talent te ontdekken en te vergroten. We leren hen open minded te zijn en elke uitdaging aan te gaan. Iedereen heeft eigen talenten en elk talent is even belangrijk. 

Spelend leren

In groep 1/2 werken we vanuit thema's en bieden we onze doelen via spelend leren aan. Leren door zelf te doen en te ervaren. Je speelt en tegelijkertijd leer je tellen en letters herkennen. 

Lees meer

Veilig schoolklimaat

Op de Adelaar mag je zijn wie je bent. We zijn allemaal uniek. Diversiteit is een meerwaarde. We gaan respectvol om met elkaars gevoelens, ideeën en bezittingen. 

Leerlingenraad

We zien de school als een minimaatschappij waarin we leerlingen leren een stem te hebben, zodat ze weten dat ze meetellen. We laten de leerlingen spelenderwijs kennismaken met democratische beginselen. 

Lees meer

Wij zijn Allure

 Een onderwijsinstelling in West-Friesland, met 15 openbare basisscholen in de gemeenten Medemblik, Koggenland en Opmeer. Wij leren van en met elkaar, werken vanuit vertrouwen en we geven elkaar ruimte binnen kaders. 

Wij zijn nieuwsgierig naar onszelf en de ander.

Kracht van openbaar onderwijs

Openbare scholen zijn de scholen van de toekomst. Wij geloven in elkaar en in vooruitkijken. Het maakt niet uit waar je vandaan komt. Samen vormen we de maatschappij. Voel je vrij, wees gelijk en ontmoet elkaar op de openbare school.