Op de Adelaar werken we gericht aan de brede ontwikkeling. Leerlingen leren hun talenten en interesses ontdekken en ontwikkelen. Ieder talent telt!

8,3

is het rapportcijfer dat de leerlingen ons geven.

5

jaargroepen heeft de school.

40

schoolweken doen wij aan talentontwikkeling.

2

schildpadden wonen in de klas van meester Andre.

Onze school

Waarom kies je voor onze school?

 • Om je kind kennis te laten maken met de wereld
 • Om je kind voor te bereiden op de maatschappij
 • Omdat je voor een moderne en eigentijdse opvoeding kiest
 • Om nieuwsgierigheid naar de ander te stimuleren
 • Omdat je gelooft in elkaar en in vooruitkijken

Voor wie is onze school?

 • Voor kinderen van ouders die open en nieuwsgierig naar de wereld zijn
 • Voor kinderen van ouders die de wereld liever in kleur(en) zien
 • Voor kinderen van ouders die geloven in moderne normen en waarden
 • Voor kinderen van ouders die graag vooruitkijken
 • Voor kinderen van ouders die geloven in de kracht van samen leren

Ontdek Allure

Langskomen op een school is eenvoudig en - niet geheel onbelangrijk - Corona proof. Ontdek hoe je je kunt aanmelden voor een kennismakingsafspraak.

Stap 1: Meld je aan via onderstaand formulier
Stap 2: Bevestiging in jouw mailbox
Stap 3: Ontmoeting op de basisschool

Ouderbetrokkenheid

Op de Adelaar werken we samen met ouders en zijn we ook samen verantwoordelijk. Ouders informeren zich over onze visie op onderwijs en onze werkwijze. Zij staan hier achter als ze hun kind op onze school inschrijven. Ze blijven op de hoogte van de ontwikkelingen van onze school via de nieuwsbrieven die maandelijks verschijnen.
Ouders zijn van harte welkom op onze school om te kijken in de klas of om te praten met de leerkracht.

Ouderraad

De OuderRaad (OR) is een afvaardiging van ouders en een teamlid die zich bezig houden met de voorbereiding van diverse activiteiten op school. Bijvoorbeeld: sportdag, schoolreisjes, Sinterklaas etc. Er zijn minimaal twee OR-leden betrokken bij de organisatie van een activiteit. Verder beheert en int de OR de vrijwillige ouderbijdrage.
De OR komt zes keer per jaar bijeen om te vergaderen.

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschaps Raad (MR) is een inspraakorgaan door het ministerie ingesteld, met wettelijke bevoegdheden. De MR toetst het beleid dat voorgesteld en uitgevoerd wordt door het schoolbestuur ofwel Allure en heeft - afhankelijk van het onderwerp - instemmings- of adviesrecht. De vergaderingen zijn in beginsel openbaar voor de teamleden en alle ouders/verzorgers van onze leerlingen.

 • 'Wij werken goed samen'

Onze groepen

Een overzicht van onze groepen

Groep 1-2

maandag:

Sylvia en Elly (ochtend)

dinsdag:

Sylvia en Tarja (ochtend)

woensdag:

Sylvia en Anneke

donderdag:

Anneke en Elly (ochtend)

vrijdag:

Anneke

Groep 3

Maandag t/m donderdag:

Annarens

Vrijdag:

Elly

Groep 4-5

In groep 4/5 zal Tarja een aantal ochtenden in de week extra ondersteuning aanbieden.

Maandag:

Chantal & Tarja (ochtend)

Dinsdag:

Chantal

Woensdag:

Chantal & Tarja (ochtend)

Donderdag:

Chantal & Tarja (ochtend)

Vrijdag:

Chantal & Tarja (ochtend)

 

Groep 6-7

Maandag:

Andre

Dinsdag:

Andre Annet (ochtend)

Woensdag:

Andre Annet (ochtend)

Donderdag:

Andre

Vrijdag:

Andre Annet

Groep 8

In groep 8 staat Rosalie 3 dagen in de week in de ondersteuning naast Roos. Zij is onderwijsassistent in opleiding en zit in haar examenjaar.

Maandag:

Roos & Rosalie

Dinsdag:

Roos & Rosalie

Woensdag:

Roos & Rosalie

Donderdag:

Annet

Vrijdag:

Roos