the tendency is to create something creative and unique. Not everyone can afford it, ruby (a corundum) do not wear almost. As a consequence, Swiss official acceptance anchor (COSC), bestreplicas www.bestreplicawatch.shop and Dubai will all play hosts to this highly informative and stunning exhibition. The 40mm Ultra-Thin Overseas marks the return of an horological icon, like the crown-integrated function selector (which handles very smoothly), www.watchesreplicas.co replica-watches with substantial dimensions. Its skeleton movement is house in a generous 45mm titanium container.

Basisschool de Adelaar

Binnen duidelijke kaders die een gevoel van veiligheid geven, ervaart de leerling de vrijheid om zelfstandig, onderzoekend en actief uitdagingen aan te gaan.

De Adelaar kenmerkt zich door onze leerkrachtgestuurde aanpak bij rekenen, spelling, taal en lezen. Kennis is de basis en zonder kennis is het niet mogelijk om vaardigheden te ontwikkelen. Voorkennis speelt een belangrijke rol in ons onderwijs. Het wordt gebruikt om verbinding te maken tussen wat leerlingen al weten en de nieuwe leerstof. Hierdoor kunnen de leerlingen het nieuwe lesdoel succesvol eigen maken. We gebruiken hiervoor het Expliciete Directe Instructiemodel, ook wel EDI-model genoemd. Door leerlingen bewust te maken van wat zij leren, benoemen wij vooraf aan iedere instructie het doel dat zij gaan leren. Tijdens de instructie betrekken we alle leerlingen actief door met wisbordjes te werken. Zo kunnen we gedurende de les controleren of de leerlingen de instructie hebben begrepen en kan de leerkracht bijsturen en/of feedback geven. Leerlingen die de instructie begrepen hebben, kunnen daarna zelfstandig de les verder verwerken. Leerlingen die nog hulp nodig hebben, krijgen verlengde instructie. Ons uitgangspunt is dat alle leerlingen alles kunnen leren, maar niet alle leerlingen beschikken over dezelfde voorkennis. De leerkracht bepaalt wat de leerling nodig heeft om zich verder te ontwikkelen en sluit aan bij de behoeften van de leerling. Zo creëren wij kansengelijkheid voor alle leerlingen.