OBS De Adelaar | Burgemeester Heymansstraat 2 | 1718 AN Hoogwoud
De ouderraad

 

De ouderraad bestaat uit 9 tot 12 gekozen ouders die elk jaar zitting hebben in de OR. Daarna kunnen zij zich herkiesbaar stellen.Het doel van de OR is, buiten de lessen om, de kinderen een zo leuk mogelijke schooltijd te geven. Dit doen we door, samen met andere ouders en het team, activiteiten zoals de sportdag, schoolreisjes, verjaardagen van de leerkrachten en Sint en Kerst te organiseren. En door een persoonlijke tint te geven aan schoolactiviteiten als het afscheid van groep 8 en de Open school avond.Om het werk te verdelen worden er werkgroepen gemaakt, zoals de Sint- en Kerstwerkgroep maar ook bijvoorbeeld de Adelaarswerkgroep. Op deze manier weet iedereen wie zich waarvoor inzet. Alles gaat in overleg met het Team en de Medezeggenschapsraad, die ook leden in de werkgroepen hebben. Ongeveer 10 keer per jaar komt de OR bij elkaar om de voortgang te bespreken. De activiteiten die wij zoal organiseren zijn:* Open school avond* Schoolontbijt* Sportdag* Sinterklaas* Kerst* Schoolreisje* Paaslunch* Afscheid groep 8 Spreekt je dit aan en wil je ook graag een bijdrage leveren aan een plezierige schooltijd van de kinderen? Meld je dan aan bij één van onze leden!  

In 2018-2019 is de ouderraad als volgt samengesteld:

Manon Kleijn, voorzitter l Janet Borst, secretaris l Eric Bakker, penningmeester l Ron Bakker l Petra Broersen l Jores van Diepen l Elise Jansen l Susan Kaptein l Jopie Mooij l Kim Boots | Nicole Mooij 

 

De ouderraad

 

De ouderraad bestaat uit 9 tot 12 gekozen ouders die elk jaar zitting hebben in de OR. Daarna kunnen zij zich herkiesbaar stellen.Het doel van de OR is, buiten de lessen om, de kinderen een zo leuk mogelijke schooltijd te geven. ... Lees verder >>

Informatie voor ouders

downloaden

downloaden

downloaden

downloaden

Alle bekijken >>

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.