OBS De Adelaar | Burgemeester Heymansstraat 2 | 1718 AN Hoogwoud
Schooladvies en eindtoets groep 8

Alle leerlingen worden 8 jaar gevolgd m.b.v. de CITO-toetsen.

Vanaf groep 6 is er, over het algemeen, op basis van deze  gegevens en observaties een beeld ontstaan over het mogelijke uitstroomniveau van de leerling.

Tijdens het eerste tienminutengesprek in groep 8 geeft de groepsleerkracht een voorlopig advies.

Het voorlopig advies komt tot stand in overleg met de intern begeleider en  directie.

Bij sommige kinderen zal er gevraagd worden om uw toestemming voor de afname van de NIO

(Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau). 

De afname van de NIO vormt geen onderdeel van de standaardadviesprocedure maar wordt afgenomen wanneer men extra informatie nodig heeft om tot een gedegen voorlopig advies te komen.

Na afname van de CITO-toetsen in februari volgt een definitief advies.

In april wordt er bij alle leerlingen een centrale eindtoets afgenomen.

Het kan zo zijn dat de leerling de uitslag van de eindtoets hoger is dan het gegeven advies.

Het basisschooladvies kan dan in heroverweging worden genomen en evt. bijgesteld.

Informatie over groep 8

Downloads

downloaden

downloaden

downloaden

downloaden

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.